Обяви

<< 1 2 3 4 5
06.11.2017
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг, Община Враца кани ...


04.10.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнени...


17.10.2016
Обява

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер на кабелни оператори Сим Нет” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 24.10.2016 г. в седалището на сдружението: Република България, ...


10.10.2016
Създаде се „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“

Основните цели на Клъстера са: Да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, както и между членовете на клъстера и икономически партньори от други страни;


<< 1 2 3 4 5


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции