Обяви

<< 1 2 3 4 5 >>
23.04.2019
Заповед на кмета на община Враца

З А П О В Е Д     № 680 от 22.04.2019 г.     На основание чл. 44,  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Цен...


22.03.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ OT ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ- ВРАЦА ЕООД   Тролейбусен транспорт – Враца ЕООД и Общин...


19.03.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Правилник за организацията и ...


15.03.2019
Покана от Община Враца за публично обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


28.02.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


25.02.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълн...


18.12.2018
Покана от Община Враца за общественo обсъждане

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ПО ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА   Община Враца изпълнява пет проекта, които са част от Инвестиционната програма на община Враца: Проект „Реконструк...


07.12.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на На...


05.10.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълн...


18.09.2018
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАН

Община Враца подаде за оценка проект по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Неговата основна цел е осигуряване на ефек...


<< 1 2 3 4 5 >>


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции