Обява

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер на кабелни оператори Сим Нет” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 24.10.2016 г. в седалището на сдружението: Република България, Област Враца, Община Враца, гр.Враца, ул.”Лукашов” № 11, ет.5, в 9.30 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението;

2. Разни.


<< 1 2 >>
30.08.2017
25 ГОДИНИ ОТ ДОСТИГАНЕТО НА 100% МОЩНОСТ НА 6 БЛОК

На 13 август 2017 г. АЕЦ “Козлодуй” отбелязва с гордост едно от важните събития в експлоатационната история на шести блок. На този ден през 1992 г., в 18:41 часа, реакторът на блока достига 100% мощност, по време на дежурството на смяна...


25.08.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ПО ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА”

Община Враца изпълнява проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“, фазиран на две фази, както следва: Фаза I - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-65-256/21.12.209 г., по Оперативна програ...


28.07.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


20.07.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


17.07.2017
Търсят кой да отпечата ваучерите за храна на ДП РАО

Обществена поръчка за избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за служителите на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” обявиха от ръководството на ДП РАО. Необходимият прогнозен брой ваучери като купю...


07.07.2017
"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй О Б Я В А

С Решение № Ц-18/01.07.2017 г. КЕВР утвърди цена на топлинна енергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в размер на 40.39 лв./МВтч., считано от 01.07.2017 г. В цената не е включен ДДС. ...


06.07.2017
ЗАПОВЕД №1137/05.07.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 2400-1051/29.06.2017 г. на Управителя на „ВиК“ ООД - гр. Враца, във връзка с  §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 о...


04.07.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на Наредба за изменение и ...


23.06.2017
З А П О В Е Д № 1074 от 22.06.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с постановление на №182 на МС, доп. ДВ бр. 72/ от...


16.06.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Враца, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, уведомява местната общност - граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията н...


<< 1 2 >>


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции