Обяви

<< 1 2 3 4 >>
19.03.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Правилник за организацията и ...


15.03.2019
Покана от Община Враца за публично обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


28.02.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение н...


25.02.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълн...


18.12.2018
Покана от Община Враца за общественo обсъждане

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ПО ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА   Община Враца изпълнява пет проекта, които са част от Инвестиционната програма на община Враца: Проект „Реконструк...


07.12.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на На...


05.10.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълн...


18.09.2018
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАН

Община Враца подаде за оценка проект по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Неговата основна цел е осигуряване на ефек...


15.09.2018
Информационно съобщение от АЕЦ Козлодуй

АЕЦ “Козлодуй” промени условията за явяване на писмен тест в управление “Персонал и учебно-тренировъчен център” на персонал на външни организации и на физически лица, които са преминали  обучение в платформат...


14.09.2018
Обява от АЕЦ "Козлодуй"

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изгражда...


<< 1 2 3 4 >>


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции