Направена бе Първа копка по проект в гр. Червен бряг

  19 Септември 2020, 15:15    0    583
Снимка:

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, народният представител Пламен Тачев, областният управител Мирослав Петров и кметът на Червен бряг д-р Цветан Костадинов дадоха символичен старт на проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. Първата копка бе направена на Депото за битови отпадъци в местността „ Долна Биволица”.

„Екологията и опазването на околната среда не е средносрочно действие, а изисква да се предприемат нужните мерки сега. Изказвам своята искрена благодарност към министър Димитров, защото той показа, че държавата много стриктно, много организирано предприема действия по отстраняване на складовете с пестициди и при довършването на рекултивирането на старите сметища.”, каза кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. „Решението на проблемите в държавата и общината е добра комуникация, правилни стратегии и дела. Благодаря, че делата се случват, защото гражданите искат това.”, обобщи д-р Костадинов.

„За мен е огромна чест, че отново сме се събрали за поредното добро начинание, което ще направи общината ни по-добро място за живеене – кауза на всички присъстващи. Това залегна в програмата на д-р Костадинов и в моята – като ваш народен представител”, каза депутатът Пламен Тачев. Той отбеляза, че екипът на д-р Костадинов последователно следва поетите ангажименти. „Ако няма екипност, ако няма добра комуникация, това нещо няма как да се случи. Искам да благодаря на министър Димитров, чиято врата винаги е отворена за мен, а по този начин и за всички червенобрежани. Той не жали усилия и време и без негова помощ нямаше да можем да свършим нашата работа”, каза още Тачев.

„Макар да не съм от Червен бряг почти всичко за Червен бряг знам, защото няма случай да отидем на работа и той да не ми разкаже нещо. Не сме и предполагали, че аз ще бъда министър, когато сме ги коментирали тези неща, а пък се радвам, че сега като министър мога да му помогна”, каза министър Емил Димитров, визирайки времето, когато беше народен представител. Той подчерта, че с влизането на България в ЕС е взето решение, че депата за битови отпадъци трябва да се закрият и вместо тях да се направят регионални депа, за което държавата непрекъснато отпуска средства. „Нашите усилия на Предприятието за управление дейностите по опазването на околната среда включва и рекултивация. Така че аз много се радвам, че сте кандидатствали, защитили сте своя проект, класирали сте в тази програма и днес имаме честта и удоволствието да направим първа копка”, каза министър Димитров. „Загробените в земята пестициди, които представляват опасност за живота и здравето на хората, ще ги махнем. Знам, че в Плевен по-малко се е работило по предишната швейцарска програма. Ще се опитам да разчистим и от Плевен тези, които са най-опасните”, каза още министърът на околната среда и водите.

Целта на проекта  „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“ е да се извърши техническа и биологична рекултивация на сметището на община Червен бряг, чрез която да се ограничи неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда. Проектът е на стойност 1448753,54лв. с ДДС и е финансиран от ПУДООС.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции