Мария Габриел: Инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще

  19 Май 2020, 10:00    0    340
Снимка:

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе трета видеоконференция с министрите на образованието на държавите-членки на ЕС, посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение.

Дискутирани бяха ключови въпроси, свързани с отваряне на образователните институции, изпитите за приключване на средното образование, плановете на висшите учебни заведения по отношение на приема на студенти и как това ще се отрази на учебната мобилност в рамките на ЕС. „В Европейската комисия ще продължим да подпомагаме държавите-членки и да стимулираме обмена на добри практики, за да може всички държави да познават опита на другите и да заимстват ефективните решения“, заяви комисар Мария Габриел. 

Еврокомисарят информира, че създадената по нейна инициатива работна група с представители на държавите-членки работи активно в търсене на решения по проблемите, породени от кризата с COVID-19. Дискутирани са въпроси като признаване на академичните постижения, гарантиране на качеството на обучението, ситуацията на учащите в неравностойно положение и подкрепата за тях, както и изискванията за прием във висшите учебни заведения за следващата академична година.

Комисар Мария Габриел сподели, че скоростта и дълбочината на трансформациите, които се случиха по време на тази пандемия, показват, че възстановяването ще бъде продължително и сложно предизвикателство. Същевременно видяхме, че образователната общност е ангажирана и мотивирана, което е много важно за успеха. „Уроците от кризата показват, че двете важни предстоящи инициативи на Комисията в областта на образованието и обучението – актуализираният План за действие за цифрово образование и съобщението относно Европейското образователно пространство – са по-важни от всякога. В съответствие с приоритетите на бъдещия План за действие, поисках министрите на образованието да подкрепят националните агенции, за да подготвят извънредна покана за представяне на предложения по линия на „Еразъм+“ за подпомагане на дистанционното обучение и придобиването на цифрови умения. Подобна покана би имала специален акцент върху училищата, които са били сериозно засегнати от кризата“, каза тя.

В своето изказване,  българският еврокомисар отбеляза, че инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще. Това ще даде импулс за възстановяване на икономиката, засилване на социалното приобщаване и създаване на възможности за младежите и възрастните в Европа да придобият необходимите знания, умения и нагласи, които да гарантират устойчиво развитие след кризата.

„Следващата видео конференция с министрите на образованието ще проведем през юни и вниманието ни ще бъде фокусирано върху най-добрите практики и какво планират държавите-членки за следващата учебна и академична година“, каза в заключение комисар Мария Габриел.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции