Кметът на Козлодуй отправя покана за публично обсъждане на Бюджет 2020

  10 Януари 2020, 15:30    0    985
Снимка:

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба  № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй  отправям покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2020 г. на Община Козлодуй.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г., инвестиционната програма на Община Козлодуй и план-сметката на Общинско предприятие „Комунална дейност” ще се приемат в „Център за информация ” на Община Козлодуй и на електронен адрес: obshtina.kozloduy@gmail.com до 17.01.2020 г.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 17 януари (петък) 2020 г. от 17.00 часа в залата на Община Козлодуй, ет. 2 при следния дневен ред:

 

Представяне на проекта за общински бюджет за 2020г.
Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

 

 

 

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на община Козлодуй

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции