Донка Михайлова: На есен ще посрещнем най-малките троянци в обновен дом

  27 Май 2020, 15:05    0    839
Снимка:

"На 1.06. в Деня на детето ще дадем строителна линия и ще открием строителна площадка за реконструкцията на Детска ясла – Троян. Финансирането в размер на 263 973,60 лв. е осигурено от бюджета на Община Троян и от проект „Красива България“.

Днес подписах договор с изпълнителя фирма „Елит МХ“ ЕООД.

Строителният процес ще продължи четири месеца, а дотогава малчуганите ще имат своето място в детска градина „Мир“. Пожелах на изпълнителя да демонстрира същата добра организация и качество, които е показвал в други важни за общината обекти.

И на есен да посрещнем най-малките троянци в обновен дом" - сподели кметът Донка Михайлова.

 

Както Община Троян вече информира, по проекта се предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите. Ще се подменят настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази. Община Троян ще участва с 63,50 % съфинансиране.

Ремонтните дейности ще продължат четири месеца. За времето на ремонта всички деца, които посещават яслата, временно ще бъдат отглеждани, възпитавани и обучавани в ДГ „Мир“. Кметът Донка Михайлова лично провери готовността на базата още на 18 май, като до приема на децата всички дейности следва да приключат. 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции