Апел от община Козлодуй

  30 Март 2020, 12:56    0    213
Снимка:

Апелираме заявяване, заплащане и получаване на административна услуга да се осъществява чрез електронни услуги, обявени на официалната страница на Община Козлодуй https://www.kozloduy.bg/.

Община Козлодуй предлага 30 броя електронни административни услуги. Достъпът до услугите от юридически лица се осъществява чрез еднократна регистрация на потребителски профил, за който, освен име и ЕИК на юридическото лице, са необходими адрес на електронна поща и генерирана от лицето парола. Входът в системата (идентификацията) е чрез електронната поща и паролата от създадения вече потребителски профил. За да се изпрати коректно попълненото заявление за желаната услуга, е необходимо подписване с КЕП (квалифициран електронен подпис).

Електронните административни услуги могат да се заявяват от физически лица по описания начин само при наличие на електронен подпис на физическото лице.

Другата възможност за заявяване на електронни административни услуги, от които физическите лица могат да се възползват, е чрез персонален код за верификация. Заявлението за персонален код за верификация се подава лично, на място, в Община Козлодуй. Кодът се изпраща на заявителя на посочения от него имейл адрес. При регистрацията на потребителски профил в портала за електронни услуги физическото лице вписва и получения персонален код за верификация. Заявените електронни административни услуги от профили с вписан персонален код за верификация не изискват подписване с КЕП (квалифициран електронен подпис).

Електронните административни услуги, които Община Козлодуй предлага, може да видите в сайта на Община Козлодуй – меню „Електронни административни услуги“ или директно на адрес: https://auslugi.com/public/home/kozloduy/index.

Гражданите и бизнесът могат да се възползват и от Системата за сигурно електронно връчване (Е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път – подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др. към и от администрацията, без необходимост от физическо присъствие в сградата на Общината.
Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация в системата чрез средство за идентификация на потребителите – Квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Системата за сигурно електронно връчване е достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

За докладване на неспешни сигнали от различно естество към Общината гражданите могат да използват приложението „Кмете, виж!”, достъпно през сайта на община Козлодуй или на адрес: https://kmetevij.com/. За регистрация в приложението се изискват данни на лицето, актуална електронна поща и телефонен номер, и парола, която потребителят сам генерира.

Леденика

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции