Видинският кмет отправи апел към съветниците на заседание

  29 Януари 2021, 15:53    0    1402
Снимка:

Д-р Цветан Ценков пред ОбС: Да се фокусираме върху същественото – каква работа ще свършим за Видин

 

Видинският кмет отправи този апел по време на днешното заседание на Общински съвет. Поводът бяха продължителните дискусии около включените в дневния ред предложения за увеличение на заплатите на кмета на Общината и на кметовете на населени места. В тази връзка д-р Ценков обясни, че това е в синхрон с държавния бюджет, който предвижда повече средства за тази цел. Той подчерта, че същевременно предстои увеличение и на заплатите на служителите от общинската администрация, което се прави за втори път от началото на мандата. Като в същото време заяви, че не държи възнаграждението му да бъде по-голямо и ще се съобрази с решението на общинските съветници. Допълни обаче, че ако предложението бъде все пак прието, ще предостави средствата от полученото увеличение в подкрепа на работещите в COVID отделението на видинската болница.

Кметът призова общинските съветници да фокусират вниманието си върху обсъждането на наистина важните неща: „Постоянно се опитвам да докажа на моите съграждани, че не съм зависим от нищо. И моята молба към Вас е да не говорим само за увеличение на заплатите, а да говорим за структурните реформи, които се осъществяват. Важното е каква работа ще свършим за Видин“. Д-р Ценков заяви, че основната тема трябва да е започналата реформа в администрацията, която вече дава резултати: „Откакто сме въвели електронните формати за плащане в отдел „Местни данъци и такси“, имаме над 2000 лв. постъпления на ден, като сравнено със същия период на миналата година имаме над 100 000 лв. повече събираемост, въпреки епидемичната обстановка“. Той допълни, че през предходния мандат най-високата събираемост на местни данъци и такси е била 67%, а за миналата година са постигнати 83%.

Д-р Ценков изрази надежда, че предприетите мерки за повишаване на събираемостта и за спиране на възможностите за злоупотреби, както и направените икономии чрез създаването на новото предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ и другите започнати структурни реформи ще доведат до значително повишаване на приходите. Затова ще допринесе и даването на концесия на минералните извори в Сланотрън, което се очаква да стане още през тази година. Видинският кмет подчерта, че по този начин ще има повече средства и за развитието на спорта, и за организирането на фестивали, дори за допълнително повишаване на заплатите на кметовете на кметства и на общинските служители.

Всички предложения в дневния ред на заседанието бяха приети. Така Общината безвъзмездно ще предостави още едно жилище на МБАЛ „Света Петка“ за настаняване в него на медицински специалист, работещ в COVID отделението на болницата. С пълно мнозинство бяха подкрепени и намеренията на общинското ръководство за осигуряване на две важни социални услуги чрез кандидатстването с проект по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“, както и чрез разкриване на новата услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.

Общинските съветници също така упълномощиха кмета да преговаря за удължаване на крайния срок и преструктурирането на действащ кредит от Фонд „ФЛАГ“, поет с цел осигуряване на средства за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“. Заради наложени финансови корекции от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., във връзка с които се водят дела пред Върховния административен съд, към момента по кредита остава непогасена сума в размер на близо 950 хил. лв. Тъй като Общината няма възможност да я разплати със собствени средства, се налага искането за разсрочване.

Местният парламент упълномощи кмета д-р Ценков да участва в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин, което ще се проведе на 26 февруари.

На заседанието бяха приети Общински план за младежта за 2021 г., както и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. Тя предвижда приходи в размер на 1 580 000 лв., като при формиране на тази сума са взети предвид и постъпилите в общинската администрация заявления за интерес за закупуване на общински терени и сгради, както и очакваните постъпления от наеми на имоти и жилища.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции