Създаде се „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“

Основните цели на Клъстера са:

  • Да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, както и между членовете на клъстера и икономически партньори от други страни;
  • Да разработва и предлага на стратегически инвеститори инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване себестойността на крайната продукция;
  • Мобилизиране на ресурси за подпомагане развитието на бизнеса и на иновациите в сектор „Далекосъобщения“ и по–специално дейността на членовете на „Клъстер на кабелни оператори Сим Нет”;
  • Повишаване на конкурентоспособността на разработваните и произвеждани от членовете на „Клъстер на кабелни оператори Сим Нет” системи, продукти и услуги;
  • Създаване на платформа за обмен на информация, координиране на общностни проекти, спомагащи за развитието на сектор „Далекосъобщения“ и подобряване на неговата конкурентоспособност;
  • Да усъвършенства системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на „клъстерната” мрежа;
  • Да реализира програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията – участници в „клъстерната“ мрежа.

Каним всички заинтересовани страни да подадат заявление за включването им като членове на клъстера в гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5.

10-10-2016 | виж всички обяви | Принтирай Изпрати


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции