Община Враца обяви конкурс за стажант-одитор

  07 Юли 2020, 16:15    0    523
Снимка:

Конкурс за длъжността „Стажант-одитор“ в Звено за вътрешен одит обяви Община Враца.  Основните задължения за позицията е пряко участие в одитната дейност на звеното, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти.

Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 100 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението.

Повече информация относно обявения конкурс може за бъде открита на официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес