Община Ловеч стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

  15 Януари 2021, 09:51    0    693
Снимка:

От днес, 15.01.2021 г., Община Ловеч стартира приема на заявления от кандидат-потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Услугата включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Личен асистент“. Капацитетът на новата услуга е 163 потребители, които ще получават подкрепа в домашна среда от 45 лични асистенти. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Документите от кандидат-потребителите и кандидатите за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на „Домашен социален патронаж“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж.

Документите по образец се предоставят на място или могат да бъдат изтеглени от официалната интернет на Общината:

https://www.lovech.bg/bg/novini/obshtina-lovech-startira-nova-sotsialna-usluga-asistentska-podkrepa

 

За допълнителна информация тел. 068/603 708

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции