Община Козлодуй спечели проект за 1 050 600 лв.

  19 Ноември 2020, 09:45    0    1053
Снимка:


Община Козлодуй спечели проект за изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.”
Проектът е на стойност 1 050 600 лв. и включва изграждане на помещения – зали, кабинети и игрални полета, чрез които ще се осигури ефективно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на 820 ученици при спазване на изискванията за безопасност и сигурност в учебното заведение, в съответствие с нормативните изисквания и утвърдените учебни програми.
Одобреното финансиране от държавния бюджет е за изграждане на нова застроена площ 481.15 кв. м на 2 етажа. Разгъната предвидената застроена площ е 604.21 кв. м.
През 2021 година ще се извърши провеждането на процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), упражняване на строителен и авторски надзор и сключването на договори с избраните изпълнители. На следващ етап ще се извършат СМР, както и упражняване на строителен и авторски надзор.
„Спечелвайки този важен проект за изграждане на нов физкултурен салон, Община Козлодуй ще осигури за часовете по физическо възпитание в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй добра и модерна материална база, която да отговаря на всички нормативни изисквания и да допринася за качественото обучение на учениците”, каза кметът на община Козлодуй Маринела Николова.
 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес