Кметoвете на Ловеч и Враца участваха в открито заседание

  24 Ноември 2020, 15:25    0    459
Снимка:

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на 24 ноември беше модератор в първата част на съвместното открито заседание на Постоянните комисии по европейските фондове и по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ.  Заседанието се проведе онлайн през платформата Zoom и започна в 11.00 часа.

Както е известно, кметът Корнелия Маринова е председател на ПК по европейски фондове, национални и международни програми. В заседанието участва и  Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерския съвет. 

В началото Корнелия Маринова подчерта, че въпреки настоящата нелека ситуация, свързана с пандемията от коронавируса,  и наред с напрегнатото  ежедневие и многото задачи, колегите са отделили време за участие в заседанието.

„Вярвам, че заедно през настоящия ден, виртуално и конструктивно ще дискутираме подготовката ни за следващия програмен период 2021-2027, до началото на който остава около един месец. Естествено ще обсъдим и открити въпроси по управлението на еврофондовете от настоящия програмен период. Паралелно с това имаме за задача и да формираме експертна позиция по Плана за възстановяване и устойчивост на страната ни, в рамките на който в следващите шест години имаме да реализираме доста проекти и да усвоим солиден ресурс“ каза още кметът на Ловеч.

Първата точка от дневния ред  разгледа Програмния период 2021-2027 в контекста на териториалните подходи за управление на средствата от Европейските фондове - ИТИ, ВОМР, Лидер и Фонда за справедлив преход. Дискусията бе с участието на Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено“, АМС.

След това бе разгледана ролята и функциите на Регионалните съвети за развитие (РСР) за реализацията на новите териториални подходи за управление на Европейските фондове. По темата говори Калин Каменов, кмет на община Враца, представител в РСР на СЗР, член на УС на НСОРБ.

В следобедния панел Корнелия Маринова се включи по темата „Добри практики за междуобщински сътрудничества в подкрепа изпълнението на новите териториални подходи за управление на Европейските фондове“. Нейната презентация бе озаглавена  „Местното икономическо развитие в новия програмен период: Координация на Плана за интегрирано развитие на общината и Интегрираната териториална стратегия за развитие – подходът на община Ловеч“.

Дневният ред включваше още участието на  Стефан Радев, кмет на община Сливен, Венцислав Димитров, изпълнителен директор на МИГ Сливница- Драгоман, Александър Хинов от екипа на Световната банка, подкрепящ МРРБ, и Веселка Иванова, секретар на ПК по европейски фондове, национални и международни програми. Модератор бе Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

Забележка: Снимките са архивни

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции