Информация за обстановката на територията на област Враца

  13 Януари 2021, 14:30    0    268
Снимка:

Със Заповед от 12.01.2021 г. на министър-председателя Бойко Борисов се въвежда в действие Националния план за защита при бедствия, в част „Защита при наводнения“ и в част „Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване“ във връзка с усложнената метеорологична обстановка, свързана с валежите от дъжд и сняг на територията на страната. Създаден е Национален щаб с ръководител министърът на вътрешните работи Христо Терзийски.

Областният управител на област Враца Малина Николова е в непрекъсната връзка с Националния щаб и предоставя обобщена информация за оперативната обстановка ежедневно за засегнати райони, хора, бедствени ситуации, разрушения по инфраструктура, предприети приоритетни и последващи действия на територията на областта.

Към 13.01.2021 г., на територията на област Враца, информацията за обстановката, е събрана по общини.

В община Враца е издадена заповед на кмета на общината Калин Каменов, с която е обявено частично бедствено положение за кв. Бистрец, с. Бели извор и с. Горно Пещене. В гр. Враца, вследствие на скъсан електропроводник е нарушено електроснабдяването на 16 домакинства, като след подаден сигнал, екипите на ЧЕЗ и РСПБЗН – Враца са отстранили падналите дървета върху електропроводниците и предстои възстановяване на електроподаването на до края на деня. В голяма част от селата на Враца е възстановено електрозахранването. Същевременно от БКС са осъществили дейности по премахване на счупени клони и паднали дървета в града. Представителите на всички мобилни и кабелни оператори са уведомени за скъсани кабели, като се отстраняват щетите. В пет населени места - Вировско, Косталево, Паволче, Челопек и Чирен, където има най-много счупени клони и паднали дървета, се включиха кметовете, съвместно с доброволци и служители от временната заетост за отстраняване на щетите. В с. Лютаджик, вследствие на прекъснато електрозахранване – високо напрежение са засегнати 100 домакинства. По данни на кметския наместник, екипите на ЧЕЗ работят по възстановяването, като се очаква то да бъде осъществено около 16.30 ч. на 13.01.2021 г. В с. Челопек без електрозахранване към момента са 3 домакинства, като се очаква отстраняване на аварията в рамките на деня. На 11.01.2021 г. са получени сигнали за засегнати от високи води приземни етажи и стопански дворове в с. Паволче, където екипите на РС ПБЗН са оказали съдействие на населението за отводняване на засегнатите обекти. Река Скът на територията на община Враца е в коритото си.

В останалите общини от областта, оперативната обстановка е спокойна.

В община Борован вали слаб сняг. Нивото на р. Скът при с. Нивянин е 70 см, при критично ниво 340 см. Водният обем на яз. Братковец е 35 % от общия обем на язовира, на яз. Езерска падина е 30 % от общия обем на язовира, а на яз. Гарвански геран е 60 % от общия обем на язовира.

На територията на община Бяла Слатина вали слаб сняг. Нивото на р. Скът е 110 см, при критично ниво 400 см.

На територията на община Козлодуй нивото на р. Дунав при гр. Козлодуй е 505 см при критично ниво 800 см. Нивото на р. Огоста при с. Гложене е 200 см при критични ниво 400 см.

На територията на община Криводол вали слаб сняг. В с. Галатин са получени сигнали за засегнати от високи води стопански дворове на 10 домакинства, а в с. Ботуня – на 6. В с. Главаци са засегнати основите на мостово съоръжение от натрупана дървесна растителност. Река Ботуня е в коритото си, а за яз. Лесура има осигурен свободен обем.

На територията на община Мездра нивото на р. Искър при с. Ребърково е 329 см, при критично ниво 450 см.

На територията на община Мизия, нивото на р. Скът при гр. Мизия е 20 см, при критично ниво 290 см.

В община Оряхово оперативната обстановка е спокойна. Нивото на р. Дунав при гр. Оряхово е 430 см, при критично ниво 700 см.

На територията на община Роман вали слаб сняг. Нивото на р. Искър при гр. Роман е 204 см при критични 440 см.

В община Хайредин нивото на р. Огоста при с. Хайредин е 190 см, при критично ниво 200 см. От яз. Рогозен - 1 се изпълнява контролирано изпускане на водни маси през основния изпускател, като количеството е 200 л/сек, а за яз. Рогозен - 2 е осигурен свободен обем. Количествата водни маси, които се събират в яз. Бързина преминават през прокопаната стена в дерето.

Към момента няма данни за бедстващи хора, нанесени сериозни материални щети и засегната инфраструктура вследствие на усложнената метеорологична обстановка.

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции