Заповед на министъра на здравеопазването

  24 Февруари 2021, 09:58    0    1430
Снимка:

Списъкът с лечебните заведения и регионалните здравни инспекции, в които са открити имунизационни пунктове за поставяне на ваксина срещу COVID-19, е актуализиран.

Това става със заповед на министъра на здравеопазването, издадена на 23 февруари.

Броят на пунктовете за ваксинация в страната вече е 352. Списъкът можете да намерите в прикачения файл.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазването
З А П О В Е Д
Recoverable SignatureX РД-01-118/23.02.2021 г. документ, регистриран от:Signed by: Ivo Cvetanov Manchev
за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г., изменен и допълнен с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 145 на Министерския съвет от 2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Приложението към т. 3а се изменя така:
„Приложение към т. 3а:
Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания

област
град
адрес
Лечебно заведение
1
Благоевград
Благоевград
ул. „Славянска“ № 60
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -БЛАГОЕВГРАД“ АД
2
Благоевград
Благоевград
ул. „Славянска“ № 62
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПУЛС“ АД
3
Благоевград
Благоевград
бул. „Васил Левски“ № 62
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „СВЕТИ МИНА“ ЕООД
4
Благоевград
Благоевград
ул. „Братя Миладинови“ № 22
Център за спешна медицинска помощ -Благоевград
5
Благоевград
Благоевград
ул. „Братя Миладинови“ № 2
Регионална здравна инспекция - Благоевград
6
Благоевград
Разлог
ул. „Стара планина“ № 16
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД
7
Благоевград
Гоце Делчев
ул. „Стара планина“ № 54
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД
8
Благоевград
Сандански
Паркова зона
„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД
9
Благоевград
Петрич
ул. „Рокфелер“ № 52
„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД
10
Благоевград
Благоевград
ул. „Славянска“ № 60
„СИМПАТИЯ-ООД - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ООД
11
Благоевград
Гоце Делчев
ул. „Стара планина“ № 54
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД
12
Благоевград
Гоце Делчев
ул. „Паул Ленц“ № 1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД
13
Благоевград
Гоце Делчев
бул. „Гоце Делчев“ № 73
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД
14
Благоевград
Банско
ул. „Луи Пастьор“ № 1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ ЕООД
15
Благоевград
Разлог
ул. „Бяла река“ № 8
„ДОКТОР-ДИМИТЪР ДЖУПАНОВ -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЗДРАВЕ“ ЕООД
16
Благоевград
Петрич
ул. „Рокфелер“ № 33
ул. „Рокфелер“ 52
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОКТОР АНТОНОВ“ ЕООД
17
Благоевград
Сандански
пл. „България“ № 2
ЕТ „Д-Р ЮЛКА РЕБРЕЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“
18
Благоевград
Сандански
ул. „Борис Сарафов“ № 29
„МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – САНДАНСКИ“ ООД
19
Благоевград
Благоевград
ул. „Свобода Бъчварова“ № 4
ЕТ „Д-р Венцислав Даскалов – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“
20
Бургас
Бургас
кв. Ветрен, ул. „Александър Стамболийски“ № 32, кабинет № 3
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД
21
Бургас
Бургас
ж.к. Меден Рудник, зона А, до бл. 20, кабинет № 5
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД“ ЕООД
22
Бургас
Бургас
к/с Изгрев, ул. „Димитър Димов“, Панорамно шосе, до бл.184, кабинет № 2
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД
23
Бургас
Бургас
бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 1
„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД
24
Бургас
Бургас
комплекс Зорница, срещу бл. 15, кабинет № 4
„Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров“ ООД
25
Бургас
Бургас
бул. „Демокрация“ № 86
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД
26
Бургас
Бургас
бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 22
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС“ ЕООД
27
Бургас
Бургас
бул. „Демокрация“ № 94, кабинет № 18
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС“ ЕООД
28
Бургас
Бургас
бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 3
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД
29
Бургас
Бургас
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 27
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА БУРГАС“ ЕООД
30
Бургас
Бургас
ж.к. Славейков, до 9-то ОДЗ, кабинет № 6
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД
31
Бургас
Бургас
комплекс Лазур № 61, кабинет № 6
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ“ ООД
32
Бургас
Айтос
ул. „Гарова“ № 3, кабинет № 11
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – АЙТОС“ ЕООД
33
Бургас
Карнобат
ул. „Стара планина“ № 180, кабинет 6
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРНОБАТ“ ЕООД
34
Бургас
Руен
ул. „Изгрев“ № 18, кабинет 1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РУЕН“ ЕООД
35
Бургас
Несебър
к.к. Слънчев бряг - запад
„МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ВИВА“ ООД
36
Бургас
Царево
ул. „Милин камък“ № 1, кабинет 3
„МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ЦАРЕВО“ ЕООД
37
Бургас
Поморие
ул. „Парашкев Стоянов“ № 1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ЕООД
38
Бургас
Средец
ул. „Тодор Николов“ № 10
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ“ ЕООД
39
Бургас
Бургас
ул. „Александровска“ № 120
Регионална здравна инспекция - Бургас
40
Бургас
Бургас
ул. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 13
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ“ ООД
41
Бургас
Бургас
ул. „Ст. Стамболов“ № 73, кабинет № 137
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БЕСТ-ЛТД - Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ"
42
Бургас
Бургас
ул. „Ванче Михайлов“ № 1, кабинет № 3
„Индивидуална практика за първична медицинска помощ - ИППМП - д-р П. Панайотов“ ЕООД
43
Варна
Варна
пл. „Славейков“ № 1
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА“ ЕООД
44
Варна
Варна
бул. „Христо Смирненски“ № 3
„Многопрофилна болница за активно лечение – Варна“ в структурата на Военномедицинска академия
45
Варна
Варна
бул. ,,Цар Освободител“ № 100
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА“ ЕАД
46
Варна
Девня
ул. ,,Петрича“ № 10А
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДЕВНЯ“ ЕООД
47
Варна
Провадия
ул. „Желез Йорданов“ № 1
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД
48
Варна
Варна
бул. „Съборни“ № 40
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ - ВАРНА" ЕООД
49
Варна
Варна
ул. „Народни будители“ № 5, район Аспарухово
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА“ ЕООД
50
Варна
Варна
ж.к. Владислав Варненчик, бул. „Константин и Фружин“
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА” ЕООД
51
Варна
Варна
бул. „Цар Освободител“ № 100
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА” ЕООД
52
Варна
Варна
ул. „Сава“ № 2
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД
53
Варна
Варна
ул. „Никола Вапцаров“ № 2
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ “ Д-Р ДИМОВ-2018“ ЕООД
54
Варна
Варна
бул. „Цар Освободител“ № 100
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА АННА“ ЕООД
55
Варна
Варна
бул. „Република“ № 15, МК „Младост“
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ВАРНА“ ООД
56
Варна
Аксаково
ул. „Кап. Петко Войвода“ № 7
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА И ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ д - р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ – МД“ ЕООД
57
Варна
Варна
ул. „Брегалница“ № 3
Регионална здравна инспекция - Варна
58
Варна
Дългопол
ул. „Георги Димитров“ № 142
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЪЛГОПОЛ“ ЕООД
59
Варна
Варна
Ул. „Брегалница“ № 3
Център за спешна медицинска помощ - Варна
60
Велико Търново
Велико Търново
ул. „Ниш“ № 1, етаж 2, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение
„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД
61
Велико Търново
Велико Търново
ул. „Бузлуджа“ № 1, ет. I, кабинет 2
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД
62
Велико Търново
Свищов
ул. „Петър Ангелов“ № 18, партерен етаж, западно крило до централния вход на лечебното заведение (хирургичен кабинет)
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД
63
Велико Търново
Велико Търново
бул. „България“ № 38
„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД
64
Велико Търново
Павликени
ул. „Цар Иван Асен II“ № 15, педиатричен кабинет
Медицински център „Медиана“ ЕООД
65
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. „Елена Грънчарова“ № 10, вх. А
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОРЯНА ТОНЕВА“ ЕООД
66
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. „Елена Грънчарова“ № 10, вх. А
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ-Д-Р ВАНЯ НИКОЛОВА“ ЕООД
67
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. „Отец Паисий“ № 72, кабинет № 410
„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ -Д-Р МАЯ ДЮКЕНДЖИЕВА“ ЕООД
68
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. „Отец Паисий“ № 72, кабинет № 317
ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ“
69
Велико Търново
Велико Търново
ул. „Никола Габровски“ № 23
Регионална здравна инспекция – Велико Търново
70
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. „Вичо Грънчаров“ № 19
„Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет д-р Катя Върбанова 2014“ ЕООД
71
Велико Търново
Горна Оряховица
ул. "Иван Вазов" № 20
ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р РЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА“
72
Велико Търново
с. Драгижево
„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ -Д-Р ПЕТЯ МИХАЙЛОВ“ ЕООД
73
Видин
Видин
ул. „Цар Симеон Велики“ № 119
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА“ АД
74
Видин
Видин
ул. „Търговска“ № 2
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД-99“ ЕООД
75
Видин
Видин
ул. „Найчо Цанов“ № 12
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР „Омега“ ЕООД
76
Видин
Видин
ул. „Цар Симеон Велики“ № 76
Регионална здравна инспекция - Видин
77
Видин
Белоградчик
ул. „Христо Ботев“ № 34
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Проф. д-р Г. Златарски“ ЕООД
78
Враца
Враца
ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ВРАЦА, в т.ч. ФСМП
79
Враца
Враца
ж.к. Медковец, ул. „Скакля“ № 1
ПЪРВА ЧАСТНА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Враца ЕООД
80
Враца
Враца
ул. „Скакля“ № 6
„НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД
81
Враца
Враца
бул. „Демокрация“ № 14
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ“ ЕООД
82
Враца
Враца
ж.к. Медковец, ул. „Генерал Леонов“ № 93
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД
83
Враца
Козлодуй
ул. „Завоя на Черна“ № 14
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй
84
Враца
Мездра
ул. „Янко Сакъзов“ № 33
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА“ ЕООД
85
Враца
Враца
ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД
86
Враца
Враца
ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА“ ЕООД
87
Враца
Враца
ж.к. Медковец, ул. „Беласица“
„ЦЕНТЪР ЗА ПСИЧИНО ЗДРАВЕ – ВРАЦА“ ЕООД
88
Враца
Враца
ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1“ ВРАЦА
89
Враца
Бяла Слатина
ул. „Захари Стоянов“
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД
90
Враца
Враца
ул. „Черни дрин“ № 2
Регионална здравна инспекция - Враца
91
Враца
Роман
ул. „Димитър Благоев“ № 2
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – РОМАН“ ЕООД
92
Враца
Криводол
ул. „Освобождение“ № 1
ЕТ „АВИЦЕНА Д-Р В. ИВАНОВА“
93
Враца
с. Борован
с. Борован СЗС
ЕТ „Д-Р ДАНИЕЛ ДИЛКОВ“
94
Враца
с. Мелорад
с. Малорад СЗС
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЦЕЗАР ПЕНЧЕВ-2014“ ЕООД
95
Враца
Мизия
ул. „Т. Димитров“ № 55
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -65-АНДИ“-ЕООД
96
Враца
с. Доброволево
с. Доброволево СЗС
ЕТ „АРА Д-Р СВЕТОЗАР ЦИГАРОВСКИ“
97
Враца
Враца
ул. „Георги Сава Раковски“ № 17 и № 25
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР„ЕВРОМЕД ВРАЦА“ ЕООД, БАЗА 2
98
Враца
Враца
ул. „Складова“ № 3
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СилвиМед“ ЕООД
99
Враца
Роман
ул. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 2
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-РОМАН“ ЕООД
100
Габрово
Габрово
ул. „Д-р Илиев – Детския“ №1
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТКА ВЕНКОВА” АД
101
Габрово
Габрово
ул. „Д-р Кирил Въгленов“ №1
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО“ ЕООД
102
Габрово
Габрово
бул. „Трети март“ № 9
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – ГАБРОВО“ ЕООД
103
Габрово
Габрово
бул. „Трети март“ № 3
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 ГАБРОВО“ ЕООД
104
Габрово
Севлиево
ул. „ Стефан Пешев “ № 147
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ” ЕООД
105
Габрово
Севлиево
ул. „Стефан Пешев“ № 147
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 1 СЕВЛИЕВО“ ЕООД
106
Габрово
Севлиево
ул. „Стефан Пешев“ № 147
„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ АКТАМЕД“ ООД
107
Габрово
Севлиево
ул. „Васил Левски” № 28
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ" ЕООД
108
Габрово
Трявна
ул. „Лясков дял“ № 1
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД
109
Габрово
Дряново
ул. „Шипка“ № 164
„ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД
110
Габрово
Севлиево
ул.“Никола Петков“ № 70, вх. А
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРЕНА“ ЕООД
111
Добрич
Добрич
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 57
Регионална здравна инспекция - Добрич
112
Добрич
Добрич
ул. „П. Хитов“ № 24
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ДОБРИЧ“
113
Добрич
Добрич
ул. „Д. Петков“ № 3
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -1“ ЕООД
114
Добрич
Добрич
бул. „25 септември“ № 68
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -2“ ЕООД
115
Добрич
Каварна
ул. „В. Левски“ № 36
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД
116
Добрич
Генерал Тошево
ул. „Ив. Вазов“ № 15
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ЕООД
117
Добрич
Тервел
ул. „Стара планина“ № 2
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТЕРВЕЛ“ ЕООД
118
Добрич
Балчик
ул. „Д-р Златко Петков“ № 1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БАЛЧИК“ ЕООД
119
Добрич
Шабла
ул. „Равно поле“ № 37
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАВАРНА“ ЕООД
120
Добрич
с. Лозенец
ул. „Първа“ № 61
ЕТ „ХЕРБА 99 - Д-Р ПЕТЪР ДЕВЕТАКОВ – ИППМП“
121
Добрич
Добрич
ул. „Независимост“ № 2, ет. 4
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИВА ФЕНИКС“ ООД
122
Добрич
Добрич
ул. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 24
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ“ ЕООД
123
Кърджали
Кърджали
бул. „Беломорски“ № 53
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД
124
Кърджали
Кърджали
бул. „Тракия“ № 19
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КЪРДЖАЛИ“ ООД
125
Кърджали
Момчиловград
ул. „Стефан Караджа“ № 1
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ“ ЕООД
126
Кърджали
Крумовград
ул. „Христо Ботев“ № 2
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЖИВОТ +“ ЕООД
127
Кърджали
Ардино
ул. „София“ № 14
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АРДИНО“ ЕООД
128
Кърджали
Кърджали
ул. „Генерал Владимир Стойчев“ №2
Регионална здравна инспекция - Кърджали
129
Кюстендил
Кюстендил
пл. „17-ти януари“ № 1
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛЕВ“ АД
130
Кюстендил
Кюстендил
пл. „17-ти януари“ № 1
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"" ЕООД
131
Кюстендил
Дупница
ул. „Свети Георги“ № 2
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД
132
Кюстендил
Бобошево
ул. „Алеко Константинов” № 2
ЕТ „ЙОРДАН НИКЛЕВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩА МЕДИЦИНА“
133
Кюстендил
Кочериново
ул. „Искър” № 1
ЕТ „Д-Р ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА МЕХАНДЖИЙСКА”
134
Кюстендил
Сапарева баня
ул. „Германея” № 28
ЕТ „Д-Р МАРИО МАЛИНОВ АТАНАСОВ”
135
Кюстендил
Рила
ул. „Опълченска” № 47
ЕТ „Д-р ВЕЛИЧКА КОСАНОВА ГЮРОВА”
136
Кюстендил
с. Невестино
ул. „Владимир Поптомов” № 58
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТОНИ МЕДИК“ ЕООД
137
Кюстендил
Рила
ул. „Опълченска” № 47
ЕТ "Д-Р ЦВЕТАНКА ШОПОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
138
Кюстендил
Кюстендил
кв. Румяна Войвода, ул. Тинтява
Регионална здравна инспекция -Кюстендил
139
Ловеч
Ловеч
ул. „Съйко Съев“ № 27
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОВЕЧ“ ЕООД
140
Ловеч
Троян
ул. „Радецки“ № 30
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТРОЯН“ ЕООД
141
Ловеч
Троян
ул. „Радецки“ № 30
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРОЯН“ ЕООД
142
Ловеч
Тетевен
ул. „Димитър Благоев“ № 62
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЕТЕВЕН“ ЕООД
143
Ловеч
Луковит
ул. „Цар Борис I“ № 52
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛУКОВИТ“ ЕООД
144
Ловеч
Ловеч
бул. Мизия, Северна промишлена зона
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРДИОЛАЙФ“ ООД
145
Ловеч
Карлуково
ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
„ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА КАРЛУКОВО“
146
Ловеч
Ловеч
ул. „Съйко Съев“ № 27А
Регионална здравна инспекция - Ловеч
147
Монтана
Монтана
ул. „Сирма войвода“ № 4
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД
148
Монтана
Монтана
ул. „Александър Стамболийски“ № 92
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД
149
Монтана
Монтана
ул. „Александър Стамболийски" № 92
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД
150
Монтана
Монтана
ул. „Александър Стамболийски" № 92
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ"" ЕООД
151
Монтана
Берковица
ул. „Александровска“ № 65
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД
152
Монтана
Монтана
пл. „Жеравица“ № 3
Регионална здравна инспекция – Монтана
153
Монтана
Лом
ул. „Тодор Каблешков“ № 2
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ЛОМ“ ЕООД
154
Монтана
Лом
ул. „Тодор Каблешков“ № 2
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД
155
Монтана
Лом
ул. „Петър Берковски“ № 3
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД
156
Пазарджик
Пазарджик
ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, етаж 2, кабинет № 203
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ“ АД
157
Пазарджик
Пазарджик
ул. „Константин Величков" № 50, етаж 1, кабинет № 2 и № 3
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД,
158
Пазарджик
Пазарджик
ул. „Болнична" № 15 етаж 2, кабинет № 13
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ „ВИВА“ ЕООД
159
Пазарджик
Пазарджик
ул. „Болнична“ № 15, етаж 3, кабинет № 4
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД
160
Пазарджик
Панагюрище
ул. „Г. Бенковски“ № 100, кабинет № 153 и № 06, блок А
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал“ ООД
161
Пазарджик
Велинград
бул. „Съединение" № 49
„МБАЛ ЗДРАВЕ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД
162
Пазарджик
Велинград
бул. „Съединение“ № 49
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВЕЛИНГРАД“ ЕООД
163
Пазарджик
Пещера
ул. „Нешо Чипев“ № 1, кабинет № 301, ет.3
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ“ ООД
164
Пазарджик
Белово
бул „Освобождение“ № 115
„ХИГИЯ-ДКЦ“ ООД
165
Пазарджик
Септември
бул. „България" № 80
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – СЕПТЕМВРИ“ ЕООД
166
Пазарджик
Стрелча
ул. „Иван Павлов“ № 2
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД
167
Пазарджик
Сърница
ул. „Т. Каблешков“ № 8
ЕТ „ЕТ Д-Р КРАСИМИР СТАРКОВ АПМП-ИП“
168
Пазарджик
Брацигово
ул. „Трети март“ № 3
„Д-р Пламен Траянов-Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД
169
Пазарджик
Пазарджик
ул. „Болнична“ № 17
Регионална здравна инспекция - Пазарджик
170
Перник
Перник
ул. „Брезник“ № 2
„МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД
171
Перник
Перник
ул. „Миньор“ № 15, кабинет № 1
Регионална здравна инспекция - Перник
172
Перник
Радомир
ул. „Райко Даскалов“ № 50
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РАДОМИР“ ЕООД
173
Перник
Брезник
ул. „Владо Радославов“ № 29
ЕООД „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ - 1“
174
Перник
Трън
ул. „Мосаловска“ № 23
„Д-Р ПАВЛИНА КОСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД
175
Перник
Трън
ул. „Мосаловска“ № 23
ЕТ „Д-Р ЛИЛЯНА ТОДОРОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“
176
Перник
Земен
ул. „Цар Асен“ № 11
ЕТ „Д-Р МАГДАЛЕНА ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“
177
Плевен
Плевен
ул. „Г. Кочев“ № 8А, кабинет № 103
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД
178
Плевен
Плевен
ул. „Коста Хаджипакев“ № 7
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АВИС – МЕДИКА“ ООД
179
Плевен
Плевен
Местност „Русково бърдо“
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН“ ООД
180
Плевен
Плевен
ул. „Трите бора“ № 24, корпус „В“, кабинет № 38
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН“ ООД
181
Плевен
Плевен
ул. „Пиер Кюри“ № 2
„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД
182
Плевен
Плевен
ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 91, II кл. База
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ“ ЕАД
183
Плевен
Плевен
ул. „Г. Кочев“ № 8А, кабинет № 102
„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛЕВЕН“ ЕООД
184
Плевен
Червен бряг
ул. „Яне Сандански“ № 61
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД
185
Плевен
Гулянци
ул. „Васил Левски“ № 4
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ГУЛЯНЦИ“ ЕООД
186
Плевен
Левски
ул. „Никола Вапцаров“ № 5
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ“ ЕООД
187
Плевен
Белене
ул. „Гео Милев" № 47
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД
188
Плевен
Кнежа
ул. „Марин Боев“ № 4
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КНЕЖА“ ЕООД
189
Плевен
Плевен
ул. „Княз Александър Батенберг I“ № 7
Регионална здравна инспекция - Плевен
190
Плевен
Плевен
ул. „Г.Кочев“ № 6
„Многопрофилна болница за активно лечение –Плевен“ в структурата на Военномедицинска академия
191
Пловдив
Пловдив
бул. „България“ № 234, етаж 1
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД
192
Пловдив
Пловдив
ул. „Перущица“ № 1, етаж 1 кабинет 1Б, етаж 2, кабинети № 19 и № 20
Регионална здравна инспекция – Пловдив
193
Пловдив
Пловдив
бул. „Васил Априлов“ № 15А, етаж 2
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД
194
Пловдив
Пловдив
бул. „6-ти септември“ № 110, етаж 1 кабинет № 1
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ“ ЕООД
195
Пловдив
Пловдив
пл. „Понеделник пазар“ № 5, етаж 1, кабинет № 19
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПЛОВДИВ“ ЕООД
196
Пловдив
Пловдив
ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 42, кабинет № 2
„Диагностично - консултативен център V – Пловдив“ ЕООД
197
Пловдив
Пловдив
бул. „България" № 234, етаж 1 кабинет № 18
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ“ ЕООД
198
Пловдив
Пловдив
ул. „Филип Македонски“ № 37
„Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Мед Лайн Клиник“ АД
199
Пловдив
Пловдив
ул. „Иван Вазов“ № 59
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД
200
Пловдив
Пловдив
ул. „Г. Кондолов“ № 43А
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VІІ - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН“ ЕООД
201
Пловдив
Пловдив
бул. „Н. Вапцаров“ № 9
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.
ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД
202
Пловдив
Пловдив
ул. „Иван Вазов“ № 59
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД
203
Пловдив
Пловдив
ул. „Колхида“- продължение
Многопрофилна транспортна болница - Пловдив
204
Пловдив
Асеновград
ул. „Ал. Стамболийски“ № 28
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД,
205
Пловдив
Карлово
ул. „Ген. Гурко Мархолев‘ № 5, кабинет № 6
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО“ ЕООД
206
Пловдив
Първомай
ул. „Княз Борис“ № 51, етаж 1 манипулационна
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПЪРВОМАЙ“ ЕООД
207
Пловдив
Раковски
ул. „Васил Петлешков“ №1
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ“ ЕООД
208
Пловдив
Стамболийски
ул. „Дунав“ № 43
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕООД
209
Пловдив
Хисар
ул. „Ал. Стамболийски“ № 21
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВИТУС“ ЕООД
210
Пловдив
Баня
ул. „Липите“ № 1
„Медицински център Аквасанус“ ЕООД
211
Пловдив
Сопот
ул. „3-ти март“ № 20
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН РАЕВ“- СОПОТ“ ЕООД
212
Разград
Разград
ул. „Коста Петров“ № 2
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ" – РАЗГРАД“ АД
213
Разград
Разград
ул. „Кирил и Методий“ № 8
Регионална здравна инспекция - Разград
214
Разград
Кубрат
ул. „Княз Борис I“ № 12
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КУБРАТ“ ЕООД
215
Разград
Исперих
ул. „Ахинора“ № 39
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ“ ЕООД
216
Разград
Разград
Ул. „Коста Петков“ № 2
Център за спешна медицинска помощ - Разград
217
Разград
с. Самуил
ул. „Цар Калоян“ № 19Б
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДОКТОР БЕЙТУЛА САЛИ“ ЕООД
218
Разград
Цар Калоян
ул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 2
ЕТ "Д-Р СТОИЛ СТАНКОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
219
Разград
Кубрат
ул. „ЮРИЙ ГАГАРИН“ № 10
ЕТ "Д-Р ВЕЙСАЛ ВЕЙСАЛОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
220
Разград
Лозница
ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ № 10
ЕТ "Д-Р АЛЬОША ГОРЕЛЬОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
221
Русе
Бяла
ул. „Васил Левски” № 62, в двора на лечебното заведение
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА“ ЕООД
222 Русе
Русе
ул. „Независимост” № 2
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
223
Русе
Русе
ул. „Алея Лилия” № 1, самостоятелна сграда в двора на лечебното заведение
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД
224
Русе
Русе
кв. „Здравец”, ул. „Рига” № 35, ет. 1, до входа
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение "МЕДИКА РУСЕ"“ ООД
225
Русе
Русе
ул. „Борисова” № 36, ет. 1.
„Медицински център 1 –Русе“ ЕООД
226
Русе
Русе
ул. „Независимост” № 2, ет. 1, кабинет № 113-114
„Диагностично-консултативен център-1-Русе“ ЕООД
227
Русе
Русе
ул. „Воден” № 6, ет. 1.
„Медицински център „МЕДИК КОНСУЛТ“ ЕООД
228
Русе
Русе
кв. „Здравец”, ул. „Байкал” № 12, ет. 1, каб.5
Регионална здравна инспекция - Русе
229
Силистра
Силистра
ул. „Петър Мутафчиев“ № 82
Регионална здравна инспекция - Силистра
230
Силистра
Силистра
ул. „Петър Мутафчиев“ № 80
„Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра“ АД
231
Силистра
Тутракан
ул. „Трансмариска“ № 101
„Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан“ ЕООД
232
Силистра
Дулово
ул. „Розова долина“ № 37
„Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово“ ЕООД
233
Силистра
Силистра
ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2
„Диагностично-консултативен център 1- Силистра“ ЕООД
234
Силистра
Силистра
ул. „Петър Мутафчиев“ № 82
Център за спешна медицинска помощ-Силистра
235
Сливен
Сливен
ул. „П. Яворов“ № 1
Регионална здравна инспекция – Сливен
236
Сливен
Сливен
ул. „Хр. Ботев“ № 1
„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински-Сливен“ АД
237
Сливен
Нова Загора
ул. „П. Енев“ № 1
„Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка Българска“ ЕООД
238
Сливен
Сливен
ул. „Ал. С Пушкин“ № 21
„Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен“ в структурата на Военномедицинска академия
239
Сливен
Сливен
ул. „Х. Димитър“ № 68
„Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре “ ООД
240
Сливен
Сливен
ул. „Д. Пехливанов“ № 5
„Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ ООД
241
Сливен
Сливен
ул. „Хр. Ботев“ № 2А
„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД
242
Сливен
Котел
ул. „Раковска“ № 3
„Медицински център- Котел“ ЕООД
243
Сливен
Твърдица
ул.“ЧУКАРСКА“ № 2
ЕТ "Д-Р ПЕТКО ВЛАЙКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
244
Смолян
Смолян
бул. „България“ № 2
„Многопрофилна болница за активно лечение -д-р Братан Шукеров“ АД
245
Смолян
Смолян
бул. „България“ № 2
„Медицински център Смолян“ ООД
246
Смолян
Смолян
бул. „България“ № 26
Регионална здравна инспекция - Смолян
247
Смолян
Смолян
бул. „България“ № 2
Център за спешна медицинска помощ - Смолян
248
Смолян
Златоград
ул. „Хан Аспарух“ № 21
„Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД
249
Смолян
Девин
ул. „Явор“ № 3
„Многопрофилна болница за активно лечение Девин“ ЕАД
250
Смолян
Девин
ул. „Цветан Зангов“ № 14
„Специализирана болница за рехабилитация - Орфей" ЕООД
251
Смолян
Мадан
ул. „Перелик“ № 9
„Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД
252
Смолян
Мадан
ул. „Перелик“ № 9 кабинет № 14
„Медицински център Мадан“ ООД
253
Смолян
Доспат
ул. „Кавал тепе“ № 3
ЕТ „Д-р Велин Хаджиев-амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“
254
Смолян
с. Оряховец
Здравна служба
ЕТ „МЕДИКАБАН - д-р Здравко Николов - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“
255
Смолян
Неделино
ул. „Стамболийски“ № 80
ЕТ „Д-р Милка Любомирова - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“
256
Смолян
Рудозем
ул. „Ат. Буров“

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Атракции