Стартира проект „Активни граждани в селата” на Сдружение „Деветашко плато“

  19 Декември 2019, 12:39    0    214
Снимка:

Стартиращият проект „Активни граждани в селата” на  Сдружение „Деветашко плато“ ще  се  осъществява с финансовата подкрепа в размер на 110 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Сдружение „Деветашко плато“ ще осигури и собствен финансов и нефинансов принос за изпълнението на проекта.

Както е известно, на 20 декември, петък, ще се проведе Информационна среща за предстоящите дейности по проекта. Срещата  е  от 10,00 часа в зала 109, дом „Преслав“, гр. Ловеч. Проектът се изпълнява от сдружението в партньорство с норвежката организация  „Фрилюфтраденес Ландсфербунд“ (Friluftsroedenes Landforbund) и сдружение „Зелениград”.

Целта на проекта  „Активни граждани в селата“  е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села в 4 български общини, както и подобряване на механизмите за гражданско участие във формулирането и реализацията на решения за местно развитие.

Проектът е с продължителност 32 месеца, началото е през ноември 2019 г., и планираме да приключи до края на месец юни 2022 г.

Проектът ще се осъществява в партньорство с 2 организации – сдружение „Зелениград“ – с. Осмар, община Велики Преслав, и норвежката организация „Фрилюфтраденес Ландсфербунд“, която има богат опит в подготовка и изпълнение на мести и национални политики, както и при работа с доброволци.

Дейностите по проекта включват:

Организиране на обучение за обучители, водено от норвежките партньори. Това ще бъдат 12 човека, представители на сдружението и местната общност, които след завършване на обучението ще участват в следващи обучения в селата. Темите, които ще обхванем са: демократични граждански права и възможности за участие; Работещи механизми за гражданско участие в България и Норвегия. Целта е да мотивираме местните общности за участие в обществени обсъждания.

Организиране на информационна кампания за повишаване на гражданската активност и мотивация за участие на хората от селата в обществения и политически живот, осигуряване на достатъчно информация за решенията на Общинските съвети. Ще изградим инфо-точки във всяко село и ще подготвяме тримесечни бюлетини. Планираме провеждане на срещи-разговори с популярни личности.

Организиране и провеждане на обществени обсъждания в селата по теми, свързани с развитието на общината и на самите населени места. Идеите на местните общности ще бъдат насочени за включване в плановете на общините.

Изработване на препоръки за подобряване на участието, отправени към местни и национални институции.

Проучване на работещи практики и модели в Норвегия за ангажиране на местните общности и доброволци за участие в проекти за местно развитие. Ще набележим идеи и подходи, които са подходящи за прилагане в България. Ще бъде изградена платформа за обявяване на инициативи и каузи в района на Деветашкото плато, чрез която да се привличат доброволци от цялата страна, и ще бъдат проведени две кампании – в Деветашкото плато и в района на „Зелениград“.

Леденика

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции