Проверяват законността на гаражи в Ловеч

  22 Май 2020, 12:14    0    1475
Снимка:

Започва проверка за наличието на незаконно строителство на гаражи, става ясно от съобщение на официалната страница на Община Ловеч. Ще се проверяват терени в горната част на ул. „Княз Александър I Батенберг“ в Ловеч.

Съобщението гласи:

„Във връзка с  извършване на проверка за наличието на незаконно строителство на строежи IV, V и VI категория,  на основание чл. 223, ал. 5, т. 2 от ЗУТ изискваме от собствениците на настоящите обекти (гаражи),  разположени в ПИ № 43952.513.4519 по КККР на гр. Ловеч, находящи се в УПИ VIII, кв. 137  по ПУП на гр. Ловеч, да представят строителни книжа за изграждането им и документи за собственост в стая 228 на Община Ловеч, в срок до 27.05.2020 г. При не представяне на такива ще започне процедура по премахване по реда на ЗУТ.“

Припомняме, че Община Ловеч започна принудителното премахване на гаражни клетки още през пролетта на 2018 г. Става дума за гаражи, които са поставени в нарушение на Закона за устройство на територията. Първо бяха премахнати четири гаража на ул. „Осъмска“, а в рамките на следващия месец бяха вдигнати  още 30 броя. Проверките за незаконно строителство ще продължат и в бъдеще

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции